Avtal för statister och skådespelare

Vill du skicka avtal som statisten får godkänna med E-legitimation. Läs mer här: https://tellustalk.com/sv/statist-se/.

Här följer tips på vad ett avtal kan innehålla. Du ansvarar själv för att korrekta avtal sluts med den arbetssökande. Statist.se ansvarar ej för att mallen är juridiskt korrekt.

Produktionens namn:

Datum för arbetet:

För medverkande som inte har fyllt 18 år än gäller målsmans underskrift.

Var och hur ska filmen visas?

Producenten får rättighet att använda materialet från produktionen i _____ år från och datum ______ i dessa länder:

På följande plattformar: (tex TV, bio, web, print, radio, in-store).

Arvodet är ______ totalt
Arvodet är ______ kr/dag

Övertid kan förekomma om båda parter kommer överens om detta mot extra betalning på
Semesterersättning 12 % på arvodet ingår eller tillkommer?

Arvodet betalas ut normalt 20-30 dagar efter arbetets slut.

Eller

Arvodet faktureras arbetsgivaren

Arvodet är ______ totalt ex. moms.
Arvodet är ______ kr/dag ex moms.

Övertid kan förekomma om båda parter kommer överens om detta mot extra betalning på


Övriga villkor

Arbetsgivare:
Bolag:
Kontaktperson:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Org-nummer:

Den medverkande:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Personnummer:

Löneuppgifter
Bank:
Kontonummer:


Avtal mellan arbetsgivare och medverkande.

Datum, plats och underskrift:Arbetsgivare Medverkande
Namnteckning och namnförtydligande.